Sửa bình nóng lạnh Ferroli

Tháng Mười 15, 2014 admin 0

Tại sao bạn phải bảo dưỡng bình nóng lạnh Ferroli ? nguồn nước bẩn, cặn, hoặc bình tích tụ cặn nhiều năm, nếu không bảo dưỡng sẽ […]

Sửa bình nóng lạnh Ariston

Tháng Mười 13, 2014 admin 0

Tại sao bạn phải bảo dưỡng bình nóng lạnh? nguồn nước bẩn, cặn, hoặc bình tích tụ cặn nhiều năm, nếu không bảo dưỡng sẽ rất […]